Truyện Bách Hợp là những truyện tình cảm giữa nữ và nữ.

Bách Hợp,

Đô Thị, Bách Hợp, Cổ Đại,
Bách Hợp,