Truyện Bách Hợp là những truyện tình cảm giữa nữ và nữ.

Bách Hợp, Cổ Đại,

Đô Thị, Bách Hợp,
Bách Hợp,