Truyện Cổ Đại là truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

Đam Mỹ, Cổ Đại,
Cổ Đại,