Truyện Dị Giới là trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới chúng ta đang sinh sống.

Dị Giới,