Truyện dị năng là thể loại thường có những nhân vật sở hữu các năng lực siêu nhiên đặc biệt mà người thường không thể nào có được.

Dị Năng,

Truyện Hot

Ngày
Tháng
All time