Truyện đoản văn là những truyện có nội dung ngắn, thưởng chỉ có một đến vài chương.

Cổ Đại, Đoản Văn, Khác,
Đoản Văn,