Truyện Đông Phương là những truyện có nội dung xảy ra ở các nước phương Đông.

Đam Mỹ, Huyền Huyễn, Linh Dị, Đông Phương,
Đông Phương,