Truyện Nữ Phụ là những truyện kể về nhân vật chính là... nữ phụ trong các tiểu thuyết.

Nữ Phụ,