Huyền Huyễn Hoàn (Full)

Truyện Huyền Huyễn là Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Trinh Thám, Linh Dị,
huyền huyễn,