Truyện Huyền Huyễn là Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.

Đam Mỹ, Huyền Huyễn, Linh Dị, Đông Phương,
huyền huyễn,