Truyện Cổ Đại là truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

Bách Hợp, Cổ Đại,
Cổ Đại,