Truyện Huyền Huyễn là Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.

Huyền Huyễn,

Đam Mỹ, Huyền Huyễn, Khác,
huyền huyễn,