"Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ —” nhìn xem pho tượng này, bất luận là Đại Đế Hoang Thần, hay là Nguyên Tổ Trảm Thiên, rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp, thậm chí mọi người đối với Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ đại danh đã là như sấm bên tai, nhưng là, chân chính nhìn thấy Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ, chỉ sợ còn là lần đầu tiên.

Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ, một vị tồn tại như vậy, đối với trong nhân thế cường giả mà nói, vẻn vẹn chỉ nghe tên, không thấy người, thậm chí có nghe đồn nói, Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ chính là sẽ không rời di Sinh Tử Thiên tôn tại.

Còn có một loại thuyết pháp cho là, Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ, không phải sẽ không rời đi Sinh Tử Thiên, mà là không biết rời đi Sinh Tử Chi Chủ, chỉ cần Sinh Tử Chỉ Chủ ở nơi nào, Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ chính là ở nơi nào.

Bất luận là loại thuyết pháp nào, Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ, đều là cực ít xuất hiện, liền xem như Sinh Tử Thiên người đều cực kỳ hiếm thấy dến nàng, nghe đồn nói, khi chỉ có người gây bất lợi cho Sinh Tử Chỉ Chủ thời điểm, Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ mới có thế xuất hiện.

Mà lại , bất kỳ cái gì gây bất lợi cho Sinh Tử Chi Chủ người, đều sẽ bị Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ chém griết.

Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ, lai lịch của nàng, cũng là trần đầy truyền kỳ, nghe đồn nói, nàng cùng Sinh Tử Chi Chủ đồng xuất nhất mạch, mà lại, nàng là Sinh Tử Chỉ Chủ trong mạch này thiên phú cao nhất tồn tại, thậm chí còn có một loại nghe đồn nói, tại Sinh Tử Chi Chủ, Đại Hoang Nguyên Tổ đại đạo còn không có xuất sắc thời điểm, Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ đã danh chấn thiên hạ.

Thậm chí có viễn chỉ cố tổ cho là, Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ tại Đại Hoang Nguyên Tố, Sinh Tử Chi Chủ còn không có thành danh thời điểm, nàng dựa vào trong tay một kiếm, đã là tung hoành Tam Tiên Giới.

Nhưng là, về sau Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ lại là bởi vì xông đạo thất bại, bởi vì thiên kiếp mà c-hết, may mắn là, Sinh Tử Chi Chủ do tử chuyến sinh, đem nàng cứu được tới, có suy đoán cho là, Tiên Kiếm Sinh Tử Thú, có thể là Sinh Tử Chỉ Chủ do tử chuyển sinh người đãu tiên, cũng là Sinh Tử Chỉ Chủ bốc lên Thương Thiên mà lớn cái này vĩ cứu sống người đầu tiên.

Cũng chính bởi vì vậy, Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ đối với Sinh Tử Chi Chủ chính là trung thành tuyệt đối, tại năm đó Sinh Tử Chí Chủ chứng đạo thời điểm, trong nguy nan, Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ chính là lấy mệnh tương hộ, huyết chiến đến trời sập, ngăn trở xông về phía Sinh Tử Chi Chủ một đợt lại một đợt cường địch, cho dù là chiến đến cuối cùng, đều như cũ là không lùi bước nửa bước, là Sinh Tử Chi Chủ giữ vững một đạo phòng tuyến cuối cùng.

Cuối cùng, Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ cũng là bởi vì lực chiến đến cuối cùng mà vong. Sinh Tử Chỉ Chủ vì lại một lần nữa cứu Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ, không tiếc bốc lên nguy hiểm lớn hơn nữa, lấy c-ái chết chuyến sinh.

Nghe đồn nói, Sinh Tử Chi Chủ có thể lấy c:ái c-hết chuyển sinh mà cứu người, nhưng là, mỗi một lần đều chắc chắn sẽ gặp Thương Thiên chỉ phạt, cho dù là lấn tránh Thương, Thiên chỉ phạt, đều sẽ bị tích luỹ xuống, tương lai tất nhiên sẽ toàn bộ cùng một chỗ thanh toán.

Nếu để cho một người do tử chuyển sinh, sẽ gấp Thương Thiên chỉ phạt, như vậy, lại để cho người này lần thứ hai do tử chuyến sinh, chỗ gặp Thương Thiên chỉ phạt liền càng thêm đáng sợ, bị Thương Thiên trừng phạt, nhất định là sẽ gấp bội, thậm chí là cảng nhiều.

Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ cự tuyệt do tử chuyển sinh, cuối cùng, không biết lấy gì hình thành biến thành do sinh tử chuyển tử, trở thành triệt để thủ hộ giá, mà lại, trở nên càng thêm cường đại.

Hôm nay, nhìn thấy Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ, Nguyên Âm Tiên Quỹ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhìn trước mắt pho tượng này, chầm chậm nói: "Tân cô nương hôm nay khả năng đoạn ta sinh tử?"

Nguyên Âm Tiên Quỷ lời nói vừa rơi xuống thời điểm, vốn là pho tượng Tiên Kiếm Sinh Tứ Thủ lập tức sống lại.

Không sai, pho tượng trong chớp mắt này sống lại, tại vừa rồi thời điểm, dù là pho tượng kia nhìn sinh động như thật, tựa như là một người sống một dạng, nhưng, nó chung quy là một pho tượng, nó cũng không có sinh mệnh, trên người nó thời gian, chính là dừng lại.

Nhưng mà, trong một sát na này, nghe được "Ông" một tiếng vang lên, thời gian lóe lên, trong một chớp mất, ở trên ng

trong nháy mắt này, pho tượng này sống

lại, không còn là một pho tượng, mà là một tôn có máu có thịt tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người.

"Đây là phong ẩn sao?" Nhìn thấy Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ lập tức từ trong pho tượng sống lại, liền xem như Nguyên Tổ Trảm Thiên loại tồn tại này cũng không khỏi ngơ ngác một chút, thì thào nói.

"Không đúng, nàng hãn không phải là một người sống." Độc Hõ nguyên nhìn xem Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ thời điểm, cảm thấy không thích hợp, thì thào nói: "Đây không phải huyết nhục chỉ khu.”

Nhìn xem Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ, đừng nói là Đại Đế Hoang Thần, coi như là bình thường Nguyên Tổ Trảm Thiên đều nhìn không thấy manh mối gì, chỉ có giống Độc Cõ Nguyên, Thái Phó Nguyên Tổ bọn hãn loại tồn tại này, lúc này mới nhìn ra một chút đầu mối.

Lúc này, Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ nhìn tựa như là sống lại, nhưng là, Độc Hồ nguyên bọn hắn lấy Thiên Nhãn xem xét, cảm thấy không thích hợp, mặc dù Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ thoạt nhìn là sống lại, thậm chí là khiến người ta cảm thấy là có được huyết nhục chỉ khu.

Nhưng là, tại bọn hắn Thiên Nhãn phía dưới, Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ ở thời điểm này, liền vẻn vẹn có sinh tử cảm giác, không có bất kỳ tình cảm gì đồng dạng, nàng giống như là một kiện binh khí.

Nhưng là, nàng loại này sinh tử cảm giác, không phải chính nàng sinh tử cảm giác, mà là đối với người khác sinh tử cảm giác.

Nói cách khác, khi Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ sống lại thời điểm, nàng tựa như là một kiện đáng sợ Tiên Kiếm, nàng ánh mắt quét qua tới thời điểm, nhìn ngươi là sống hay là c:hết, lại hoặc là có uy h-iếp hay không, có phải hay không nên g:

"Tiên Kiếm —” ở thời điểm này, trong một sát na, để Độc Cô Nguyên bọn hắn loại tồn tại này, có chút minh bạch 'Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ" xưng hô này chỗ bao hàm ý nghĩa. Tiên Kiếm, chỉ chính là trước mắt vị tuyệt thế mỹ nữ này, nàng đã không phải là một cái sinh mạng còn sống, mà là một thanh Tiên Kiếm.

“Chết —” rốt cục, ở thời điểm này Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ mở miệng nói chuyện, nàng vẻn vẹn nói một cái chữ "C-hết" mà thôi, nhưng là, lại làm cho người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở.

Nàng nói một cái chữ "Chết", cũng không có mang theo sát khí, mà là một loại lãnh đạm, giống như là một thanh Tiên Kiếm ra khỏi vỏ, chém xuống một cái — chết.

“Đây là Tử Thần sao?" Nhìn xem Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ thời điểm, tại thời khắc này, trước mắt cái này mỹ lệ đến đâu tuyệt thế nữ tử, cho dù là lại là có máu có thịt, nhưng là, khiến người ta cảm thấy nàng tựa như là một tôn Tử Thần giáng lâm tại thế một dạng.

'"Vậy sẽ phải lãnh giáo một chút Tân cô nương sinh tử.” Cường đại như Nguyên Âm Tiên Quỹ, lúc này thần thái cũng ngưng trọng, chăm chậm nói.

Nguyên Âm Tiên Quỷ thần thái ngưng tụ nặng, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó trầm xuống, bởi vì Nguyên Âm Tiên Quỷ cường đại, người trong

thiên hạ đều biết, ngay cả Tiên Thành Thiên dạng này chí cao vô địch vô thượng cự đầu đều crhết tại trong tay của hắn.

Như vậy, Nguyên Âm Tiên Quỹ cường đại, đã không cần lại nhiều hình dung, nhưng là, đối mặt Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ thời điểm, Nguyên Âm Tiên Quỹ vẫn là như vậy thần thái ngưng trọng, cái này để cho người ta trong nội tâm không khỏi vì đó run lên.

"Đây là vô thượng cự đầu sao?" Nhìn trước mất Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ, ở thời điểm này, có Đại Đế Hoang Thần, Nguyên Tố Trảm Thiên trong nội tâm cũng đều kỳ quái.

Chưa từng có từng nghe nói Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ trở thành vô thượng cự đầu, vì sao cường đại như vậy Nguyên Âm Tiên Quỷ vậy mà đối với Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ như vậy thận cấn dâu?

'"Oanh —” một tiếng vang thật lớn liên ngay trong chớp mắt này, theo Tiên Kiếm Sinh Tử Thủ một cái chữ "C-hết" nói ra khỏi miệng thời điểm, chỉ gặp ở trong Sinh Tử Thiên, trong nháy mắt hiển hiện một cái rộng lớn không gì sánh được thế giới.

Nghe được "Oanh, oanh, oanh" từng đợt tiếng vang oanh minh bên tại không dứt, một thế giới xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, thế giới này to lớn tựa hõ trong nháy mắt khả năng đã dung nạp toàn bộ Tam Tiên Giới, thậm chí mười cái Tam Tiên Giới đều có thế trong nháy mắt dung nạp đi vào. Rộng lớn như vậy thế giới, cũng không có xuất hiện mặt khác sinh mệnh, mà là hiện lên một loại trử v-ong, loại trử v-ong này, không phải lấy tử khí phương thức hiển hiện, mà là thế giới này vốn là do trử v-ong vật chất dựng nên

cấu mà thành.

Cái này rất giống là Tam Tiên Giới hoặc là những thế giới khác một dạng , bất kỳ một cái nào thế giới, đều là do vạn vật trúc cấu mà thành, y trong vạn vật, có đủ loại vật

chất hoặc là phương thức tồn tại, bất luận là thời gian hay là không gian, nhân quả, Âm Dương lại hoặc là sinh mệnh các loại vật chất trúc cấu mà thành.

Nhưng mà, khi cái này so Tam Tiên Giới còn muốn đại xuất rất nhiều lần thế giới, nó lại là do trử v-ong dựng nên cấu mà thành, thế giới này trừ trử v:ong hay là trử v-ong, mà lại,

loại trử vong này là mười phần thuần túy tồn tại, nó không có bất kỳ cái gì tà ác, quang minh có thế nói, nó chính là trử v-ong.

Nó không tồn tt

bất luận cái gì thôn phệ hoặc là hòa tan mà nói, chỉ cần trong thể giới này, bất luận ngươi là cái gì tồn, ngươi là Tiên Nhân cũng tốt, một hòn đá cũng được, một khi tiến vào thể giới này, chính là trử v-ong, toàn bộ thế giới, đều là tràn đầy lực lượng trử v-ong, mà lại lực lượng tử v:ong là hữu hình, nó đã là hóa thành toàn bộ thế giới vật chất.

Nhìn xem một thế giới như vậy, tất cả mọi người thấy choáng, tất cả mọi người không cách nào hình dung một cái hữu hình vật chất một dạng thế giới t-ử v-ong, cái gì người c-hết, khô lâu, hủ hóa tại cái này trử v-ong bên trong, đều lộ ra xấu như vậy lậu, là như vậy nông cạn.

Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người nhìn xem thế giới t-ử v-ong ngẩn người thời điểm, cái này thế giới t-ữ v:ong đột nhiên lật một cái, xoay chuyến đến một mặt khác, mộ sinh thể giới xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, trong một sát na, tất cả mọi người quên đi vừa rồi nhìn thấy thế giới tử v-ong là thế nào.

Lúc này, xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người chính là, là một cái sinh thế giới, sinh thế giới, không phải Tam Tiên Giới loại này tràn đầy sinh mệnh, tràn đầy sơn hà vạn vật thế giới, nó chính là một cái sinh thế giới, sinh thế giới, ngươi chỗ đến không phải sinh mệnh, cũng không phải sinh cơ đang chảy.

Mà là một loại sinh, một loại vĩnh hãng sinh, thật giống như thế giới trử v-ong một loại vĩnh hằng c-hết một dạng. Coi ngươi tại cái này vình hãng sinh trong thể giới, ngươi đem một n-gười c-hết ném vào, nó đều sẽ sống lại, từ nơi này sinh trong thể giới bò lên đi ra. Tại cái này sinh thế giới, sinh, nó đã là một loại vĩnh hàng vật chất, cũng là vĩnh hãng khái niệm, cùng thế giới trữ v-ong một dạng, chẳng qua là hai mặt thôi.

“Đây, đây chính là sinh cùng tử cuối cùng áo nghĩa sao?" Nhìn xem dạng này nhất sinh nhất tử thế giới thời điểm xuất hiện, Đại Đế Hoang Thần thấy choáng mắt, ở thời điểm này, 'Đại Đế Hoang Thần mới phát giác được chính mình đối với sinh cùng tử lý giải, hay là phiến diện, nông cạn.

Hoặc là sinh cùng tử, không chỉ là chỉ một người sinh cùng tử.

"Đây chính là Sinh Tử Thiên căn bản nhất sao?" Nhìn xem nhất sinh nhất tử thế giới hiển hiện thời điểm, có Nguyên Tố Trảm Thiên cũng không khỏi vì đó thì thào nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.COMMENTPlease Register or Login to comment!