Quan Trường Hoàn (Full)

Truyện Quan Trường là truyện kể về những khía cạnh cũng như quá trình thăng quan tiến chức của nhân vật chính trong chính trường.